اوووف داره میترکه مخم

more lube = deeper۲ نظر:

  1. سلام.پارسا هستم 34 ساکن استانبول.سکس تراپیست هستم و توی کارم مهارت دارم.خیلی هاتم.و عاشق سکس با خانمهای متاهل و مطلقه و خترخانمهای نازنازی و حشری سفید با اندام رو فرمه خانگی و تک پر هستم.سایز کیرم و تمایلم به رابطه خیلی زیاده و هرکسی از پس ارضا کردن من برنمیاد.لیسیدن کس را خانمهای حشری و تپل را خیلی دوست دارم و با زبون اب هر کسی را در میارم.اگه طرفم ارزش داشته باشه هرکجای دنیا لازم باشه میرم و برای رابطه هام ارزش زیادی قائلم و هر بها و هزینه ای لازم باشه برای رابطه های کوتاه مدت و بلندمدتم پرداخت میکنم.هرکس تمایل داره حتی برای یک بار رابطه ی متفاوتی را تجربه کنه از طریق گوگل برام پیام بذاره

    پاسخحذف
  2. سلام.پارسا هستم 34 ساکن استانبول.سکس تراپیست هستم و توی کارم مهارت دارم.خیلی هاتم.و عاشق سکس با خانمهای متاهل و مطلقه و خترخانمهای نازنازی و حشری سفید با اندام رو فرمه خانگی و تک پر هستم.سایز کیرم و تمایلم به رابطه خیلی زیاده و هرکسی از پس ارضا کردن من برنمیاد.لیسیدن کس را خانمهای حشری و تپل را خیلی دوست دارم و با زبون اب هر کسی را در میارم.اگه طرفم ارزش داشته باشه هرکجای دنیا لازم باشه میرم و برای رابطه هام ارزش زیادی قائلم و هر بها و هزینه ای لازم باشه برای رابطه های کوتاه مدت و بلندمدتم پرداخت میکنم.هرکس تمایل داره حتی برای یک بار رابطه ی متفاوتی را تجربه کنه از طریق گوگل برام پیام بذاره

    پاسخحذف

دوستان از گذاشتن شماره تلفن خوداری کنید!