فیلم اموزش کون کردن

در این فیلم پسره دختره را اول لب می گیره و می مالونه. دختره خیلی توپه یک شلوار لی تنگ پوشیده و پسره کسش رو از روی شلوار می ماله ، وقتی شهوت دختره بالا میزنه لختش می کنه و بعد دختره برای پسره ساک می زنه و لیس می زنه  و بعد هم پسره کس و کون دختره را می گاد و آخرش هم آبش را توی صورت و سینه دختره می پاشه.


آموزشی سکس به خانم ها موارد زیر برای سکس آموزش داده می شود :
1. ساک زدن (Suck زدن) : خوردن کیر
2. مالیدن کیر مرد با دست
3. مالیدن کیر مرد با سینه
4. مالش مرد با کون زن
5. مالش مرد با کس زن
6. لب گرفتن شهوتی و لب خوردن شهوتی
8. خوردن سینه مرد
9. خوردن گردن مرد
10. خوردن زبان مرد
11. بوسیدن و لیس زدن کیر
12. خوردن و لیس زدن تخم مرد (بیضه)

۱ نظر:

دوستان از گذاشتن شماره تلفن خوداری کنید!