فقر و فحشا

نتجیه حکومت اسلامی خامنه ای دجلال فقط فقز و فحشا و دزدی و جنایت وستم میباشدمرگ بر دیکتاتور و مجتبی خامنهای

۱ نظر:

  1. سر حکومت سلامت . بهر حال دست شما درد نکنه که نقطه ضعفها را رسانه ای میکنید

    پاسخحذف

دوستان از گذاشتن شماره تلفن خوداری کنید!