Merry Christmasعکس سکسی ۲۰۱۲


موفق باشيد

   

مدل لباس


عکسهای جنجالی برهنه و بی حجاب  فیلم خارجی

عکس سکسی ۲۰۱۲

عکس های لزبینی ۲۰۱۲ شهوانی


گاییدن کون

دانلود رایگان عکسهای سوپر

عکسهای دختران برهنه


اینها عکس بی حجاب هستند لابد هرکس روسری نداشت بهش میگید برهنهعکس سکسی ایرانی+داستان سکسی+کلیپ سکسی+انمیشن سکسی

عکس خارجي

خودارضایی -کلیپ سکسی یک کوس گوشتی ابدار

مرکز کلیپ و عکس سکسی ایرانی و عربی وخارجی
بهترین سایت مجانی و اسان سکسی فارسی زبان میباشد
موفق باشيد

سياوش
Free Galleries عکس دختر سکسی Young Teens,
گایش کوس وکون وای عجب کس داره
دانشمندان «خودارضایی» را برای زن و مرد بی‌ضرر و حتی مفید می دانند

کلیپ سکسی یک کوس گوشتی ابدار با کون نرم
 Arab woman with nice body getting fucked in doggy style position
(1.3 MB)
 (.3gp)
winrar
download from MediaFire..
کوس تنگ دختر
کیر تو کوس
کیر روی کوس یا کوس مالی
خودارضایی
کس بکنی گشادی بیش از حد است گر کون بکنی زتنگی آش دل ریش است نازم به سر جلق که هنگام زدن تنگی یا گشادی به دست خویش است ... به یه دختر رشتی با هیکل مشتی و سینه هشتی با کوس پشمی و شرت یشمی جهت تعمیر کیر نشتی نیازمندیم
SEXY داستان

چند وقی بود بد جوری دندانم اذیتم می کرد از طرف یکی همکارانم یه دکتر توی بالا شهر به من معرفی شد کلی هم از کارش تعریف کرده بود بعد ازتماس با مطبش برای دو روز بعد ساعت 8 شب به من وقت دادن وقتی رسیدم. فقط یه مریض تو اتاق دکتر بود چشمم افتاد به منشی دکتر که عجب مالی بود یه دختر توپولی سفید با پستونای بزرگ و کون گنده و چشمای قهوه ای که خیلی هم لوند بود دیگه درد دندان یادم رفته بود داشتم تو فکرم با این خانم خوشگل حال می کردم!ساعت 8:15 بود که کار مریض تموم شد منشی بعد از بیرون اومدن از اتاق دکتر من رو راهنمائی کرد که برم داخل خدا قسمت همه بکنه وقتی رفتم تو یه لحظه جلوی در میخکوب شدم عجب جائی بود منشی خوشگل دکتر خوشگل تر یه خانم دکتر 32 یا 33 ساله بدون روسری آرایش کرده با یه روپوش سفید آستین کوتاه .

چند وقی بود بد جوری دندانم اذیتم می کرد از طرف یکی همکارانم یه دکتر توی بالا شهر به من معرفی شد کلی هم از کارش تعریف کرده بود بعد ازتماس با مطبش برای دو روز بعد ساعت 8 شب به من وقت دادن وقتی رسیدم. فقط یه مریض تو اتاق دکتر بود چشمم افتاد به منشی دکتر که عجب مالی بود یه دختر توپولی سفید با پستونای بزرگ و کون گنده و چشمای قهوه ای که خیلی هم لوند بود دیگه درد دندان یادم رفته بود داشتم تو فکرم با این خانم خوشگل حال می کردم!ساعت 8:15 بود که کار مریض تموم شد منشی بعد از بیرون اومدن از اتاق دکتر من رو راهنمائی کرد که برم داخل خدا قسمت همه بکنه وقتی رفتم تو یه لحظه جلوی در میخکوب شدم عجب جائی بود منشی خوشگل دکتر خوشگل تر یه خانم دکتر 32 یا 33 ساله بدون روسری آرایش کرده با یه روپوش سفید آستین کوتاه که معلوم بود زیرش هم لباسی نداره چون کرستش قشنگ معلوم بود بعد از سلام و خوش آمد گویی ازم خواست که روی صندلی مخصوص کارش بشینم بعد منشی رفت بیرون من موندم با خانم دکتر از روی صندلی بلند شد اومد کنارم و شروع کرد به معاینه دندانم وقتی خم شد روی من از بین دکمه های لباسش کرست مشکیش قشنگ معلوم شد و من تونسته بودم پوست سفید بدنش رو ببینم کیرم راست شده بود دلم میخواست تا صبح فقط من رو معاینه کنه دستم روی جا دستی کنار صندلی بود که یه لحظه گرمای رون دکتر رو حس کردم دکتر همین جوری چسبیده به صندلی داش رو دندانم کار می کرد و با من صحبت می کر.منم که تو اون حالت نمیتونستم چیزی بگم من دستم رو یه کم تکون دادم که دیدم هیچ به روی خودش نیورد منم دوباره دستم رو مالیدم به رونش مطمئن بودم که حرکت دستم رو حس کرده ولی چیزی نگفت منم جرات پیدا کرده بودم بیشر رونش رو می مالیدم که متوجه حرکت پای دکتر شدم داشت پاش رو تکون میداد که بیشتر به دست من بخوره!بعد یه دارو به دندانم زد و گفت باید چند دقیقه صبر کنی و رفت کنار که بشینه روی صندلیش چشمش به کیرم افتاد که حسابی باد کرده بود و داشت خود نمائی می کرد یه خنده معنی دار کرد و گفت معلوم خیلی اذیتت میکنه!

روم نشد چیزی بگم بعد شروع کرد به حرف زدن در مورد شغلم و … دوباره اومد سمتم و داخل دندانم رو نگاه کرد و گفت امشب نمیتونم روش کاری انجام بدم چون عفونت داره باید دارو استفاده کنی چند روز دیگه بیای!حالم گرفته شده بود گفتم حالا یه کم دیگه دارو بریزد که دردش ساکت بشه!خندید گفت درد دندان اذیت می کنه یا شلوار تنگ!باورم نمیشد که این حرف رو به هم بزنه گفتم هر چه باداباد نهایتش اینه که بیرونم میکنه میرم یه دکتر دیگه گفتم هر دوتاش!گفت برای دندونت کاری نمیشه کرد!گفتم برای شلوارم چی؟گفت چون آخرین مریض هستی یه نیم ساعتی وقت داری زیپ شلوارت رو باز کن بزار یه هوایی به این کوچولو بخوره!چند ثانیه سکوت بینمون بود که گفت چی شد پس چرا به حرف دکتر گوش نمیدی؟بازم سکوت کردم که خودش اومد زیپم رو باز کرد دستش رو کرد تو شلوار و شرتم و کیرم رو گرفت آورد بیرون انگار داشتم خواب میدیدم لالمونی گرفته بودم یه دستی بهش کشید و با خنده گفت همچین کوچولو هم نیست حق داشت زبون بسته تو اون جای تنگ بعد صندلیش رو کشید کنارم و شروع کرد با کیرم بازی کردن چشمام بسته بود که متوجه شدم کیرم رو کرد تو دهنش!بهش گفتم اگر منشی بیاد تو چی؟کیرم رو از دهنش در آورد گفت خوب بیاد به اونم میرسه و خندید گفت: نکنه نمیتونی دو نفر رو سیر کنی؟گفتم اینجوری که شما شروع کردی نه!باز کیرم رو کرد تو دهنش یه کم دیگه ساک زد بعد بلند شد از داروهای سر کننده دندان زد به کیرم اولش یخ کردم ولی بعد از چند

لحظه سری کیرم رو احساس کردم کرکره اتاق رو تاریک کرد و با صدای بلند به منشیش گفت پرستو جان اون در ورودی رو قفل کن یبا اینجا کمک من!منشی که ازاین جا به بعد اسمش رو میذارم پرستو تا اومد تو اتاق چشمش به من افتاد با خنده به دکتر گفت: سیمین جون این دیگه چه مدل معالجه است؟دکترم که اسمش رو از این به بعد میذارم سیمین خنده ای کرد و گفت این وضعش خراب تر از دندانشه!بعد به پرستو گفت یه کم با سرم شستشو بشورش سر کننده زدم اونم یه چشم گفت با سرم شستشو و یه کم گاز استریل اومد سروقت کیر من حسابی تمیزش کرد و به سیمین گفت تمیزش کردم حالا چی کارش کنم؟اونم گفت بخورش خوشمزه است!پرستو خندید گفت ای شیطون بازم زرنگی کردی گلش رو زدی بعد شروع کرد به در آوردن مانتوش منم که دیگه به خودم اومده بودم بلند شدم نشستم رو صندلی پرستو مانتوش رو درآورد دیدم اونم فقط یه کرست سفید زیر مانتوش داره یه پارچه پهن کرد روی زمین نشست روش وشروع کرد به ساک زدن مثل فیلمای سوپر شده بود سیمینم کنار ایستاده بود داشت ما رو نگاه میکرد دستم رو دراز کردم طرفش فهمید باهاش کار دارم اومد جلو دکمه های روپوش رو باز کردم و با دستم شروع به مالوندن پستوناش کردم.بعد بهش گفتم روپوشت رو دربیار بعد بهش گفتم برگرد بزار کرستت رو باز کنم اونم همین کار رو کرد.پرستو هم که مشغول ساک زدن کیرم بود سرش رو بلند کرد به سیمین گفت از کدوم دارو براش زدی سیمین گفت قوی! نترس حالاحالاها خیس نمیکنه!پرستو خندید وبه من گفت شلوارت رو دربیار منم شلوار و شرتم رو در آوردم پرستو باز شروع به ساک زدن کرد و با دستش با تخمام بازی می کرد و می کرد تو دهنش منم داشتم پستونای سیمین رو میخوردم و ازش لب می گرفتم بعد سیمین و پرستو جاشون رو عوض کردن پستونای پرستو رو هم حسابی خوردم لباسم رو دراوردم سیمین رو روی صندلی مریض خوابوندم شلوار و


شرتش رو باهم از پاش در آوردم شروع کردم به خوردن کسش واقعا این دکترا کسشونم با بقیه فرق می کنه بوی عطری داشت کسش سفید و گوشتی بدون مو وسطش صورتی خوشرنگ که من عاشق این رنگم یه کمی هم آبدار شده بود پرستو هم دوباره رفته بود زیر من خوابیده بود داشت ساک میزد انگار سیر نمیشد بعد که حسابی کس سیمین رو خوردم به پرستو گفتم حال نوبت تو.سیمین بلند شد پرستو جاش خوابید کس پرستو رو هم که خوب خوردم سیمین گفت بسه بیا دیگه کار رو تموم کن!بعد رفت بالا نشست روی کمد های کوتاهی که تو اتاق بود و پاش رو از هم باز کرد منم همینطور ایستاده کیرم رو با کسش میزون کردم یه کم مالیدم به کسش که ناله سیمین دراومد.میگفت بکن تو دیگه! بسه بعد با یه فشار تموم کیرم رو کردم تو کس سیمین با چند تا حرکت سیمین صداش بلند شده بود همش داد میزد آخخخخخخخخخخخخ جووووووووونبعد کیرم رو از کس سیمین در آوردم به پرستو گفتم نوبت تو پرستو هم یه جون گفت بیا من حاضرم بهش گفت دستت رو بزار روی صندلی خم شو میخوام از کون بکنمت!که دیدم گفت نه من کون نمیدم کونم همین جوری بزرگ هست هر کاری کردم نذاشت!آخر سیمین عصبانی شد گفت از کس بکنش بعد من بهت کون میدم!حال کردم چون کون سیمین بهتر از پرستو بود ولی روم نشده بود بهش بگم ( همون حجب و حیای دکتر و بیمار )منم کیرم رو کردم تو کس پرستو خوارکسه با این که از سیمین کوچیک تر بود ولی کسش خیلی گشاد بود کس سیمین بیشتر جذب کیرم بود یه کم که از کس کردمش به سیمین گفتم من کون میخوام سیمین دستش رو گذاشت رو همون کمدی که روش از کس کرده بودمش پاهاش رو از هم باز کرد از پشت نمای کسش قشنگ بود دوباره کیرم رو کردم تو کسش!گفت مگه کون نمیخواستی بهش گفتم کست از این پشت خیلی نمای

قشنگی داره دلم نیومد دیگه نکنمش خندید و گفت بکن بکن خوب می کنی بعد کیرم رو از کسش در آوردم و گذاشتم دم سوراخ کونش یه فشار دادم دادش رفت هوا!بعد به پرستو گفت بهش کرم بده بماله با این کیر گنده اش داره کون من رو پاره میکنه پرستو خودش برام کرم زد به کیرم منم کرم زدم به کون سیمین این بار با یه فشار سر کیرم رفت تو کون سیمین یه کم نگه داشتم باز فشار دادم تا ته کیرم رفت تو کونش پرستو هم رفته بود جلوی سیمین روی کمد نشسته بود سیمین داشت کسش رو براش میخورد منم کیرم رو تو کون سیمین عقب و جلو می کرد پرستو از لذت جیغ میکشید منم با دستم هم چوچول سیمین رو میمالیدم هم با پستوناش باز می کردم سیمینم چون داشت حال می کرد بد جوری کس پرستو رو می خورد بعد دیدم صدای هر دوشون بلند شد منم دیگه آخر کارم بود کیرم رو تا ته تو کون سیمین نگه داشتم و هرسه با هم آه آه کردیم و ارضا

شدیم تموم آبم رو ریختم روی کمر سیمین بعدم با کمک پرستو آبم رو به تمام پشت سیمین مالیدم بعد پرستو تک تک انگشتاش رو کرد تو دهندش سیمینم با دهنش کیر من رو تمیز کرد.سیمین با خنده می گفت من همون دکتریم که ترتیب مریضاش رو میداده . تا دندان من درست بشه سه ماه هفته ای یه بار با سیمین و پرستو سکس داشتم . الانم تلفنی با هر جفتشون در تماسم و گاهی به بهون دندان درد بهشون سر میزن


نوشته شده توسط کمر

Porn Movies and Videos+3gpکلیپ کون دادن دختر

موفق باشيد
  سياوش
 بر روی سرورrapidshare راپیدشیر آپلود شدن که راحت با سرعت بالا دانلود بفرمایید
The young and fresh bride, Ashley ready to try anal fucking. The innocent looking new wife probably doesn’t know what she is up for, but Franco really works over leaving her behind with a gaping asshole
 کلیپ دختر کس کون ... کون گنده , کون تنگ , کون کرد
کون دختر داره پاره می شه
53
Download: Teeny_Sasha_ripped_hard_by_two_fat_cocks.3gp (37.40 MB

52
  اينم يه کليپ دختره خيلي با حال كون میده
عجب کون و سینه ای داره

 کون تنگ برای گاییدن
تاحالا ك و ن به اين تميزي ديده بودي؟

کس و کون ماه و قشنگی داره کاشکی اینجا بود تا من میتونستم پارش کنم.

FREE SEX VIDEOS, free sex pictures, free porn links
Porn Movies and Videos+MP4Tiffanny, a thin girl
گاییدن کون تنگ 

یک کون تنگ سکسی

Tiffanny
 

Tiffanny.mp4 (241.47 MB) 

Tiffany first time fuckedTiffanny

 


 عجب کون تنگ و تمیزی

 Geizer - Anal Penetration

wmv

154.05 MB

Tight asshole turns into a gaping hole

 Geizer - Anal Penetration

 

سکس مخصوص +عکس های سکسی شخصی دختر خارجی

مرکز دانلود کلیپ سکسی ایرانی و عکس سکسی دختران بهترین سایت مجانی و اسان سکسی فارسی زبان میباشد

------------------------------------------------------------------------
 دختر حشری
عکس سکسی دختر خارجی
یک دختر کون خوشگل
عکس سکسي خارجي دختر خوشگل خوش هيکل

عكس: کون تنگ برای

دختر مدل و مانکن
کون تنگ ,دخترکون تنگ
ليسيدن آلت تناسلی زن


مقدمات:
- شستشوی آلت برای آنکه بوی طبیعی خود را بدهد.
- داشتن و یا نداشتن مو بر روی لبهای آلت به سلیقه طرفین بازمی گردد. اما اگر مودار باشد بایستی کاملا تمیز شود.
- پوشیدن یک شورت جذاب و تحریک کننده (در مورد لباس و پوشش قبل از سکس مفصل توضیح خواهم داد).
- استفاده از خوش بو کنندها بر روی شورت یا اطراف آلت

حالات بدن زن:
۱. به پشت خوابيده و پاها کمی باز
۲. به پشت خوابيده و پاها به سينه چسبيده
۳. حالت ۴ دست و پا (داگی) با بالا گرفتن باسن طوری که آلت تناسلی از پشت بيرون بزند
۴. زن و مرد به روی هم طوری که سر مرد در سمت پاهای زن و سر زن در سمت پاهای مرد قرار گيرد (شصت و نه انگليسی)
۵. زن یا بر روی صندلی و یا لبه تخت می نشیند با پاهای باز و به پشت تکیه داده
۶. سر پا و خم شده با دست بر روی صندلی یا تخت

روش لیسیدن آلت زن:
- بهتر است پيش از ليسيدن کمی با سينه ها ور برويد زيرا در افزايش ترشح آلت موثر است.
- می توان قبل از درآوردن شورت زن ،کمی از روی شورت با دست ماساژ داده و يا ليسيد.
- شورت را سعی کنید با دندان درآورید (نمایش حرص و ولع مرد)
- نگاه های هوس آلود به آلت زن تحريک کننده است.
- از لبهای بيرونی آلت شروع کنيد به ليسيدن.
- به عکس العملهای زن توجه کنید تا نقاط حساس تر را شناسائی نمائید.
- لبها که با آب دهان شما و آب آلت زن خیس شد با انگشت آنها را از هم باز کنید.
- برآمدگی چوچوله(کلیتوریس) را با نوک زبان قلقلک دهید (از قسمت های حساس آلت)
- حال زبان را سیخ کرده و به داخل آلت فرو کنید (تکرار کنید ).
- آب داخل آلت را بخورید و به صورت بمالید.
- از داخل با زبان سقف آلت را تحریک کنید.
- زبان را در داخل آلت بچرخانید.
- به نرمی و با لبهای خود آلت زن را بگزید.
- بینی را به چوچوله بمالید.
- در آلت زن غرق شوید.

وظایف زن:
- زن باید به هر عمل مرد عکس العمل مناسب نشان دهد.
- عکس العملها:
- آخ آخ کردن
- نفس نفس زدن
- جملات رکیک و تحریک آمیز گفتن
- التماس برای تکرار کار لیسیدن
- بالا آوردن باسن
- کشیدن موهای مرد
- فشار دادن سر مرد به آلت خود
- قلاب کردن پاها به دور گردن مرد در حالت های روبه رو